Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Busuioc Nicolae
Căutare avansată

Gonța Oleg

Procuratura municipiului Chișinău

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 353-p din 05 martie 2013, numit în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1030-p din 14 decembrie 2007, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 353-p din 05 martie 2013, numit în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1030-p din 14 decembrie 2007, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 882 din 21 aprilie 2016,  Colegiul de calificare a aplicat în privinţa dlui Oleg Gonţa, procuror în procuratura municipiul Chişinău, calificativul ATESTAT. Prin Hotărârea nr. 12-138/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor validat Hotărârea Colegiului de calificare privind rezultatele atestării ordinare a procurorului Oleg Gonța.

DISTINCȚII
Cu prilejul aniversării a XXIX-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 1-9/2021 din 28 ianuarie 2021, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Gonța Oleg, procuror în Procuratura municipiului Chișinău cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Prin Hotărârea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Gonţa Oleg, procuror în procuratura municipiului Chişinău, cu Diploma de Onoare a Procuraturii de categoria III.

Potrivit Hotărârii nr. 882 din 21 aprilie 2016,  Colegiul de calificare a aplicat în privinţa dlui Oleg Gonţa, procuror în procuratura municipiul Chişinău, calificativul ATESTAT. Prin Hotărârea nr. 12-138/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor validat Hotărârea Colegiului de calificare privind rezultatele atestării ordinare a procurorului Oleg Gonța.

DISTINCȚII
Cu prilejul aniversării a XXIX-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 1-9/2021 din 28 ianuarie 2021, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Gonța Oleg, procuror în Procuratura municipiului Chișinău cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Prin Hotărârea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Gonţa Oleg, procuror în procuratura municipiului Chişinău, cu Diploma de Onoare a Procuraturii de categoria III.

 

Hotărârea nr. 1-9/2021 din 28 ianuarie 2021

Hotărârea nr. 882 din 21 aprilie 2016

Hotărârea nr. 12-138/16 din 26 mai 2016

Hotărârea nr.12-151/14 din 20 august 2014

La data de 13.11.2015 în privinţa procurorului în procuratura mun.Chișinău Oleg Gonța a fost intentată o procedură disciplinară în temeiul art.118 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură. Examinînd în ședință materialele procedurii disciplinare, Colegiul disciplinar a constatat că procurorul Oleg Gonța nu a efectuat acțiunile obligatorii la pornirea urmăririi penale, prin ce a admis încălcarea prevederilor art.61 lit.a), b), d) și j) din Legea cu privire la Procuratură, fiindu-i aplicată sancțiunea disciplinară prevăzută de art.62 lit.b) din aceeași lege - mustrare. Prin Hotărârea nr. 12-106/16 din 22 aprilie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-6/16 din 19.02.2016.

Prin Hotărârea nr.13-33/15 din 27.11.2015, Colegiul disciplinar l-a recunoscut culpabil pe procurorul Oleg Gonța, aplicîndu-i în baza procedurii disciplinare intentate la data de 26.06.2015 sancțiunea disciplinară prevăzută de art.62 lit.b) din Legea cu privire la Procuratură – mustrare, iar în baza procedurii disciplinare din 08.09.2015 - sancţiunea disciplinară prevăzută de art.62 lit.c) din Legea cu privire la Procuratură – mustrare aspră. Hotărîrea Colegiului disciplinar, de care dl.Oleg Gonța a luat cunoștință la data de 17.12.2015, a fost contestată în termen la 28.12.2015. Prin Hotărârea nr. 12-6/16 din 22 ianuarie 2016,  Consiliului Superior al Procurorilor a admis parţial contestaţia procurorului Oleg Gonța declarată împotriva Hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-33/15 din 27.11.2015 și a modificat Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-33/15 din 27.11.2015 cu aplicarea sancţiunii disciplinare - mustrare.
La data de 13.11.2015 în privinţa procurorului în procuratura mun.Chișinău Oleg Gonța a fost intentată o procedură disciplinară în temeiul art.118 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură. Examinînd în ședință materialele procedurii disciplinare, Colegiul disciplinar a constatat că procurorul Oleg Gonța nu a efectuat acțiunile obligatorii la pornirea urmăririi penale, prin ce a admis încălcarea prevederilor art.61 lit.a), b), d) și j) din Legea cu privire la Procuratură, fiindu-i aplicată sancțiunea disciplinară prevăzută de art.62 lit.b) din aceeași lege - mustrare. Prin Hotărârea nr. 12-106/16 din 22 aprilie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-6/16 din 19.02.2016.

Prin Hotărârea nr.13-33/15 din 27.11.2015, Colegiul disciplinar l-a recunoscut culpabil pe procurorul Oleg Gonța, aplicîndu-i în baza procedurii disciplinare intentate la data de 26.06.2015 sancțiunea disciplinară prevăzută de art.62 lit.b) din Legea cu privire la Procuratură – mustrare, iar în baza procedurii disciplinare din 08.09.2015 - sancţiunea disciplinară prevăzută de art.62 lit.c) din Legea cu privire la Procuratură – mustrare aspră. Hotărîrea Colegiului disciplinar, de care dl.Oleg Gonța a luat cunoștință la data de 17.12.2015, a fost contestată în termen la 28.12.2015. Prin Hotărârea nr. 12-6/16 din 22 ianuarie 2016,  Consiliului Superior al Procurorilor a admis parţial contestaţia procurorului Oleg Gonța declarată împotriva Hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-33/15 din 27.11.2015 și a modificat Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-33/15 din 27.11.2015 cu aplicarea sancţiunii disciplinare - mustrare.

 

Hotărârea nr. 12-6/16 din 22 ianuarie 2016

Hotărârea nr. 12-106/16 din 22 aprilie 2016

LASĂ UN COMENTARIU