Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Boldesco Victoria
Căutare avansată
sursa foto: facebook.com

Mîrza Ion

Procuratura Teritorială Șoldănești

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1407-p din 12 octombrie 2016, numit în funcția de procuror în Procuratura raionului Șoldănești.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 262-p din 23 mai 2011, numit în funcția de procuror adjunct al procurorului raionului Șoldănești.

Prin Hotărîrea nr.2-3d-120/11 din 17 mai 2011, Consiliul Superior al Procurorilor a considerat ca fiind compatibil titularul Ion Mîrza pentru ocuparea funcţiei de procuror conducător și a propus Procurorului General numirea dlui Ion Mîrza în funcţia de procuror, adjunct al procurorului r-lui Şoldăneşti. 

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1407-p din 12 octombrie 2016, numit în funcția de procuror în Procuratura raionului Șoldănești.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 262-p din 23 mai 2011, numit în funcția de procuror adjunct al procurorului raionului Șoldănești.

Prin Hotărîrea nr.2-3d-120/11 din 17 mai 2011, Consiliul Superior al Procurorilor a considerat ca fiind compatibil titularul Ion Mîrza pentru ocuparea funcţiei de procuror conducător și a propus Procurorului General numirea dlui Ion Mîrza în funcţia de procuror, adjunct al procurorului r-lui Şoldăneşti. 

Colegiul de calificare prin Hotărîrea nr. 161 din 29 aprilie 2011, a remis Consiliului Superior al Procurorilor rezultatele evaluării probei scrisă şi orală ale participantului la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Şoldăneşti, Mîrza Ion, cu media aritmetică 8,28 și a propunsConsiliului Superior al Procurorilor să examineze chestiunea cu privire la validarea hotărării nominalizate şi acceptarea candidatului la funcţia vacantă de procuror, adjunct al procurorului raionului Şoldăneşti.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-1/19 din 17 Ianuarie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor, cu prilejul aniversării a XXVII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova și consemnarea, la data de 29 ianuarie 2019, a sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului Procuraturii, a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare prin oferirea cadoului simbolic în privința domnului Mîrza Ion, procuror în Procuratura raionului Șoldănești.

Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea domnului Mîrza Ion Procuror, adjunct al procurorului raionului Şoldăneşti, cu acordarea gradului de clasificare înainte de termen, Consilier juridic de rangul III.

Prin Hotărîrea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Mîrza Ion, Procuror-adjunct al r-nului Şoldăneşt, cu Diploma de Onoare a Procuraturii de categoria I.

Colegiul de calificare prin Hotărîrea nr. 161 din 29 aprilie 2011, a remis Consiliului Superior al Procurorilor rezultatele evaluării probei scrisă şi orală ale participantului la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Şoldăneşti, Mîrza Ion, cu media aritmetică 8,28 și a propunsConsiliului Superior al Procurorilor să examineze chestiunea cu privire la validarea hotărării nominalizate şi acceptarea candidatului la funcţia vacantă de procuror, adjunct al procurorului raionului Şoldăneşti.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-1/19 din 17 Ianuarie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor, cu prilejul aniversării a XXVII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova și consemnarea, la data de 29 ianuarie 2019, a sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului Procuraturii, a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare prin oferirea cadoului simbolic în privința domnului Mîrza Ion, procuror în Procuratura raionului Șoldănești.

Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea domnului Mîrza Ion Procuror, adjunct al procurorului raionului Şoldăneşti, cu acordarea gradului de clasificare înainte de termen, Consilier juridic de rangul III.

Prin Hotărîrea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Mîrza Ion, Procuror-adjunct al r-nului Şoldăneşt, cu Diploma de Onoare a Procuraturii de categoria I.

 

Hotărârea nr. 1-1/19 din 17 Ianuarie 2019

Hotărîrea nr. 161 din 29 aprilie 2011

Hotărîrea nr.12-151/14 din 20 august 2014

Hotărîrea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015

Conform Hotărîrii Colegiului disciplinar nr.13-22/16 din 15.07.2016, procurorului în procuratura raionului Şoldăneşti, Vladimir Erhan i s-a aplicat sancţiunea disciplinară - mustrare aspră, iar adjunctului procurorului aceluiaşi raion, Ion Mîrza - mustrare. Încălcările reţinute de către Colegiul disciplinar constau în lăsarea în nelucrare a unei cauze penale şi, corespunzător, adoptarea unei hotărîri fără a realiza o anchetă eficientă într-o altă cauză penală: tentativă de omor, respectiv raport sexual cu o persoană care nu a împlinit vîrsta de 16 ani. Prin Hotărîrea nr. 12-131/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor considera că Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-22/16 din 15.07.2016 produce efecte juridice începînd cu data de 6 septembrie 2016.

Conform Hotărîrii Colegiului disciplinar nr.13-22/16 din 15.07.2016, procurorului în procuratura raionului Şoldăneşti, Vladimir Erhan i s-a aplicat sancţiunea disciplinară - mustrare aspră, iar adjunctului procurorului aceluiaşi raion, Ion Mîrza - mustrare. Încălcările reţinute de către Colegiul disciplinar constau în lăsarea în nelucrare a unei cauze penale şi, corespunzător, adoptarea unei hotărîri fără a realiza o anchetă eficientă într-o altă cauză penală: tentativă de omor, respectiv raport sexual cu o persoană care nu a împlinit vîrsta de 16 ani. Prin Hotărîrea nr. 12-131/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor considera că Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-22/16 din 15.07.2016 produce efecte juridice începînd cu data de 6 septembrie 2016.

Hotărîrea nr. 12-227/16 din 14 septembrie 2016

LASĂ UN COMENTARIU