Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Bunduchi Anatolie
Căutare avansată

Toderiță Veaceslav

Procuratura municipiului Chișinău Chişinău

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 779-p din 06 Iulie 2016, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 226-p din 01 aprilie 2010, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Ungheni.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 779-p din 06 Iulie 2016, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 226-p din 01 aprilie 2010, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Ungheni.

Conform Hotărârii nr. 10-92/17 din 09 noiembrie 2017, Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Veaceslav TODERIŢĂ, candidat la funcţia de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii municipiului Chişinău, Oficiul Principal, care a obţinut punctajul final de 132,5.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr. 12-141/17, din 26.10.2017, Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor au fost transmise materialele în privinţa procurorului Veaceslav Toderiţă, candidat la funcţia de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii municipiului Chişinău, Oficiul Principal.

Prin Hotărârea nr. 12-44/17 din 27 aprilie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a remis în adresa Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor cererile a 6 procurori: Alexandru Machidon, Ruslan Donia, Nicu Şendrea, Ştefan Şaptefraţ, Victor Cazacu și Veaceslav Toderiţă, în scopul organizării evaluării extraordinare.  

Potrivit Hotărârii nr. 889 din 21 aprilie 2016, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa dlui Veaceslav Toderiţă, procuror în procuratura raionului Ungheni, calificativul ATESTAT. Prin Hotărârea nr. 12-138/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare privind rezultatele atestării ordinare a procurorului Veaceslav Toderiță.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor, luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi, obţinuţi pe parcursul anului 2017, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Toderiță Veaceslav, procuror în Procuratura mun. Chișinău, Oficiul Principal, cu Medalia „Pentru serviciu impecabil”, Clasa III.

Cu prilejul aniversării a XXVI-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-128/17 din 07 septembrie 2017, a propus Procurorului General încurajarea domnului Toderiţă Veaceslav, procuror în Procuratura mun.Chişinău, Oficiul Principal, cu Exprimarea mulțumirii.

Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliului Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea domnului Toderiţă Veaceslav, procuror în procuratura raionului Ungheni, cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Conform Hotărârii nr. 10-92/17 din 09 noiembrie 2017, Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Veaceslav TODERIŢĂ, candidat la funcţia de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii municipiului Chişinău, Oficiul Principal, care a obţinut punctajul final de 132,5.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr. 12-141/17, din 26.10.2017, Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor au fost transmise materialele în privinţa procurorului Veaceslav Toderiţă, candidat la funcţia de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii municipiului Chişinău, Oficiul Principal.

Prin Hotărârea nr. 12-44/17 din 27 aprilie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a remis în adresa Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor cererile a 6 procurori: Alexandru Machidon, Ruslan Donia, Nicu Şendrea, Ştefan Şaptefraţ, Victor Cazacu și Veaceslav Toderiţă, în scopul organizării evaluării extraordinare.  

Potrivit Hotărârii nr. 889 din 21 aprilie 2016, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa dlui Veaceslav Toderiţă, procuror în procuratura raionului Ungheni, calificativul ATESTAT. Prin Hotărârea nr. 12-138/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare privind rezultatele atestării ordinare a procurorului Veaceslav Toderiță.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor, luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi, obţinuţi pe parcursul anului 2017, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Toderiță Veaceslav, procuror în Procuratura mun. Chișinău, Oficiul Principal, cu Medalia „Pentru serviciu impecabil”, Clasa III.

Cu prilejul aniversării a XXVI-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-128/17 din 07 septembrie 2017, a propus Procurorului General încurajarea domnului Toderiţă Veaceslav, procuror în Procuratura mun.Chişinău, Oficiul Principal, cu Exprimarea mulțumirii.

Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliului Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea domnului Toderiţă Veaceslav, procuror în procuratura raionului Ungheni, cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

 

Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018

Hotărârea nr. 10-92/17 din 09 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 12-128/17 din 07 septembrie 2017

Hotărârea nr. 12-44/17 din 27 aprilie 2017

Hotărârea nr. 12-138/16 din 26 mai 2016

Hotărârea nr. 889 din 21 aprilie 2016

Hotărârea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015

Prin decizia din 25 octombrie 2016 Inspecţia procurorilor a remis Colegiului de disciplină şi etică materialele procedurii disciplinare în privinţa procurorului în procuratura raionului Ungheni, Veaceslav Toderiţă, rezumând că acesta a încălcat prevederile art.6 alin.(3) lit.a) din Legea nr.3 cu privire la Procuratură din 25.02.2016, pct.6.1.1., 6.2.1. din Codul de etică al procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale a Procurorilor din 27.05.2016, prin ce a comis abaterea disciplinară prevăzută de art.38 lit.a) din Legea prenotată. 
Examinînd materialele cauzei disciplinare şi audiind explicaţiile procurorului V.Toderiţa, Colegiul de disciplină şi etică a constatat lipsa temeiurilor de tragere la răspundere disciplinară a acestuia şi prin Hotărârea nr.13-20/17 (III) din 20.01.2017 a decis încetarea procedurii, în legătură cu lipsa abaterii disciplinare.
Conform Hotărârii nr. 12-23/17 din 02 martie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a menţinut Hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.13-20/17 (III) din 20.01.2017 privind încetarea procedurii disciplinare în privinţa procurorului în Procuratura mun.Chişinău, Veaceslav Toderiţă.

Prin decizia din 25 octombrie 2016 Inspecţia procurorilor a remis Colegiului de disciplină şi etică materialele procedurii disciplinare în privinţa procurorului în procuratura raionului Ungheni, Veaceslav Toderiţă, rezumând că acesta a încălcat prevederile art.6 alin.(3) lit.a) din Legea nr.3 cu privire la Procuratură din 25.02.2016, pct.6.1.1., 6.2.1. din Codul de etică al procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale a Procurorilor din 27.05.2016, prin ce a comis abaterea disciplinară prevăzută de art.38 lit.a) din Legea prenotată. 
Examinînd materialele cauzei disciplinare şi audiind explicaţiile procurorului V.Toderiţa, Colegiul de disciplină şi etică a constatat lipsa temeiurilor de tragere la răspundere disciplinară a acestuia şi prin Hotărârea nr.13-20/17 (III) din 20.01.2017 a decis încetarea procedurii, în legătură cu lipsa abaterii disciplinare.
Conform Hotărârii nr. 12-23/17 din 02 martie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a menţinut Hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.13-20/17 (III) din 20.01.2017 privind încetarea procedurii disciplinare în privinţa procurorului în Procuratura mun.Chişinău, Veaceslav Toderiţă.

Hotărârea nr. 12-23/17 din 02 martie 2017

LASĂ UN COMENTARIU