Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Tataru Irina
Căutare avansată

Țărnă Leonid

Procuratura Teritorială Făleşti

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 635-p din 16 Iulie 2007, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Fălești.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 635-p din 16 Iulie 2007, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Fălești.

Prin Hotărîrea nr. 684 din 24 aprilie 2015, Colegiul de calificare a aplica în privinţa domnului Leonid Ţărnă, procuror în procuratura raionului Făleşti, calificativul Atestat. Prin Hotărîrea nr.12-134/15 din 17 iunie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 684 din 24 aprilie 2015.

DISTINCȚII
Luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2016, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016, a propus Procurorului General încurajarea domnului Ţărnă Leonid, procuror în procuratura raionului Făleşti, cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea domnului Ţărnă Leonid - procuror în Procuratura raionului Făleşti, cu acordarea gradului de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia: Consilier juridic de rangul III.

Prin Hotărîrea nr. 684 din 24 aprilie 2015, Colegiul de calificare a aplica în privinţa domnului Leonid Ţărnă, procuror în procuratura raionului Făleşti, calificativul Atestat. Prin Hotărîrea nr.12-134/15 din 17 iunie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 684 din 24 aprilie 2015.

DISTINCȚII
Luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2016, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016, a propus Procurorului General încurajarea domnului Ţărnă Leonid, procuror în procuratura raionului Făleşti, cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea domnului Ţărnă Leonid - procuror în Procuratura raionului Făleşti, cu acordarea gradului de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia: Consilier juridic de rangul III.

 

Hotărîrea nr. 684 din 24 aprilie 2015

Hotărîrea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015

Hotărîrea nr.12-134/15 din 17 iunie 2015

Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016

LASĂ UN COMENTARIU