Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Bodiu Sergiu
Căutare avansată

Demciucin Igor

Procuratura Generală

Date biografice

Prin Hotărârea nr. 1-1/2023 din 16 ianuarie 2023, Consiliul Superior al Procurorilor a exprimat acordul pentru numirea domnului Igor Demciucin în funcția de adjunct al Procurorului General interimar, pe perioada exercitării mandatului de Procurorul General interimar.

Conform Hotărârii nr. 1-200/2022 din 22 septembrie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale pe domnul Igor Demciucin, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1075-p din 01 august 2016, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 683-p din 29 iulie 2010, numit în funcția de procuror în Procuratura sectorului Buiucani, municipiul Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 1-1/2023 din 16 ianuarie 2023, Consiliul Superior al Procurorilor a exprimat acordul pentru numirea domnului Igor Demciucin în funcția de adjunct al Procurorului General interimar, pe perioada exercitării mandatului de Procurorul General interimar.

Conform Hotărârii nr. 1-200/2022 din 22 septembrie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale pe domnul Igor Demciucin, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1075-p din 01 august 2016, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 683-p din 29 iulie 2010, numit în funcția de procuror în Procuratura sectorului Buiucani, municipiul Chișinău.

Prin Hotărârea nr.1-17/2024 din 19 ianuarie 2024, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de domnul Igor Demciucin, adjunct al Procurorului General, în calitate de formator în cadrul Institutului Național al Justiției, în perioada anului 2024, conform tematicii și orarelor seminarelor stabilite de această instituție. 

Prin Hotărârea nr. 1-5/2024 din 11 ianuarie 2024, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică de formator în cadrul Centrului de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, exercitată de domnul Igor Demciucin, adjunct al Procurorului General, conform tematicii și orarului stabilit de această instituție. 

Conform Hotărârii nr. 1-60/2021 din 20 mai 2021, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică de formator în cadrul Institutului Național al Justiției, exercitată de domnul Igor Demciucin, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, conform tematicii și orarelor seminarelor stabilite de această instituție.

Prin Hotărârea nr. 1-26/2019 din 14 Martie 2019,  Consiliul Superior al Procurorilor a dmis cererile procurorilor, după cum urmează:
- Mariana Gornea, Marcel Dimitraș, Veaceslav Soltan, Ruslan Popov, Eduard Bulat, Ion Caracuian, Octavian Iachimovschi, Ghenadie Pîrlii, Oxana Cazacu, Andrei Baeșu și Igor Demciucin privind cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice, în calitate de formatori în cadrul programului de formare continuă a judecătorilor şi a procurorilor în funcţie la Institutului Național al Justiției, pentru anul 2019;
- Iuri Lealin privind cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice, în calitate de formator în cadrul programului de formare inițială și continuă a judecătorilor şi a procurorilor în funcţie și a candidaților la aceste funcții, la Institutului Național al Justiției, pentru anul 2019. 

Prin Hotărârea nr. 10-53/17 din 19 iulie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Igor DEMCIUCIN, candidat la funcţia de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, care a obţinut punctajul final de 133,5.

Potrivit Hotărârii nr. 12-8/17 din 24 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a remis în adresa Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor cererea procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Demciucin Igor, în scopul organizării evaluării extraordinare şi declanșării procedurii de selecție pentru numirea în funcțiile de conducere vacante.

Conform Hotărârii nr. 329 din 07 decembrie 2012, Colegiul de calificare al Procurorilor a aplicat în privinţa procurorului în procuratura sectorului Buiucani, mun.Chişinău, Demciucin Igor, calificativul ATESTAT. Prin Hotărârea nr. 12-8/13 din 17 ianuarie 2013, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 329 din 07 decembrie 2012. 

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-16/2023 din 31 ianuarie 2023, cu prilejul aniversării a XXXI-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General interimar aplicarea măsurii de încurajare în privința procurorului adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Igor Demciucin, cu Insigna de piept ”EMINENT AL PROCURATURII”.

Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea domnului Demciucin Igor, procuror în procuratura sect.Buiucani, mun.Chişinău, cu Diploma de Onoare a Procuraturii de categoria I.

Prin Hotărârea nr. 12-234/12 din 09 octombrie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General conferirea gradului de clasificare domnului Igor Demciucin, procuror în procuratura sectorului Buiucani municipiul Chişinău - Jurist de rangul I.

Prin Hotărârea nr.1-17/2024 din 19 ianuarie 2024, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de domnul Igor Demciucin, adjunct al Procurorului General, în calitate de formator în cadrul Institutului Național al Justiției, în perioada anului 2024, conform tematicii și orarelor seminarelor stabilite de această instituție. 

Prin Hotărârea nr. 1-5/2024 din 11 ianuarie 2024, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică de formator în cadrul Centrului de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, exercitată de domnul Igor Demciucin, adjunct al Procurorului General, conform tematicii și orarului stabilit de această instituție. 

Conform Hotărârii nr. 1-60/2021 din 20 mai 2021, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică de formator în cadrul Institutului Național al Justiției, exercitată de domnul Igor Demciucin, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, conform tematicii și orarelor seminarelor stabilite de această instituție.

Prin Hotărârea nr. 1-26/2019 din 14 Martie 2019,  Consiliul Superior al Procurorilor a dmis cererile procurorilor, după cum urmează:
- Mariana Gornea, Marcel Dimitraș, Veaceslav Soltan, Ruslan Popov, Eduard Bulat, Ion Caracuian, Octavian Iachimovschi, Ghenadie Pîrlii, Oxana Cazacu, Andrei Baeșu și Igor Demciucin privind cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice, în calitate de formatori în cadrul programului de formare continuă a judecătorilor şi a procurorilor în funcţie la Institutului Național al Justiției, pentru anul 2019;
- Iuri Lealin privind cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice, în calitate de formator în cadrul programului de formare inițială și continuă a judecătorilor şi a procurorilor în funcţie și a candidaților la aceste funcții, la Institutului Național al Justiției, pentru anul 2019. 

Prin Hotărârea nr. 10-53/17 din 19 iulie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Igor DEMCIUCIN, candidat la funcţia de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, care a obţinut punctajul final de 133,5.

Potrivit Hotărârii nr. 12-8/17 din 24 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a remis în adresa Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor cererea procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Demciucin Igor, în scopul organizării evaluării extraordinare şi declanșării procedurii de selecție pentru numirea în funcțiile de conducere vacante.

Conform Hotărârii nr. 329 din 07 decembrie 2012, Colegiul de calificare al Procurorilor a aplicat în privinţa procurorului în procuratura sectorului Buiucani, mun.Chişinău, Demciucin Igor, calificativul ATESTAT. Prin Hotărârea nr. 12-8/13 din 17 ianuarie 2013, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 329 din 07 decembrie 2012. 

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-16/2023 din 31 ianuarie 2023, cu prilejul aniversării a XXXI-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General interimar aplicarea măsurii de încurajare în privința procurorului adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Igor Demciucin, cu Insigna de piept ”EMINENT AL PROCURATURII”.

Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea domnului Demciucin Igor, procuror în procuratura sect.Buiucani, mun.Chişinău, cu Diploma de Onoare a Procuraturii de categoria I.

Prin Hotărârea nr. 12-234/12 din 09 octombrie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General conferirea gradului de clasificare domnului Igor Demciucin, procuror în procuratura sectorului Buiucani municipiul Chişinău - Jurist de rangul I.

 

Hotărârea nr.1-17/2024 din 19 ianuarie 2024

Hotărârea nr. 1-5/2024 din 11 ianuarie 2024

Hotărârea nr. 1-16/2023 din 31 ianuarie 2023

Hotărârea nr. 1-1/2023 din 16 ianuarie 2023

Hotărârea nr. 1-200/2022 din 22 septembrie 2022

Hotărârea nr. 1-60/2021 din 20 mai 2021

Hotărârea nr. 1-26/2019 din 14 Martie 2019

Hotărârea nr. 10-53/17 din 19 iulie 2017

Hotărârea nr. 12-8/17 din 24 ianuarie 2017

Hotărîrea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015

Hotărîrea nr. 12-8/13 din 17 ianuarie 2013

Hotărîrea nr. 12-234/12 din 09 octombrie 2012

Hotărîrea nr. 329 din 07 decembrie 2012

Știri
 • ANI I-A PLĂTIT 5 MII DE LEI DESPĂGUBIRE UNUI PROCUROR SUPĂRAT DE O DECIZIE LUATĂ DE FOSTA CNI

  Procurorul sectorului Buiucani al capitalei, Igor Demciucin, a câştigat la Curtea Supremă de Justiţie litigiul împotriva Autorităţii Naţionale de Integritate, succesoarea Comisiei Naţionale de Integritate (CNI). Instituţia a fost obligată să-i plătească procurorului un prejudiciu moral de 5 mii de lei, pentru că nu ar fi avut dreptate atunci când a constatat că omul legii a inclus date false în declaraţia de avere. Procurorul s-a plâns în instanţă că CNI i-ar fi lezat grav onoarea şi demnitatea şi a cerut de la actuala ANI un prejudiciu moral de 300 de mii de lei. Magistraţii au redus suma la 5 mii de lei.

  Anul trecut, în luna martie, membrii fostei CNI au depistat abateri în declaraţia de venituri şi proprietate pentru anul 2014 a lui Igor Demciucin. Procurorul a declarat că a cumpărat în anul 2013 un lot de pământ extravilan cu suprafaţa de peste 8 ari în oraşul Durleşti, municipiul Chişinău, cu suma de doar 1003 lei.

  Procurorul sectorului Buiucani al capitalei, Igor Demciucin, a câştigat la Curtea Supremă de Justiţie litigiul împotriva Autorităţii Naţionale de Integritate, succesoarea Comisiei Naţionale de Integritate (CNI). Instituţia a fost obligată să-i plătească procurorului un prejudiciu moral de 5 mii de lei, pentru că nu ar fi avut dreptate atunci când a constatat că omul legii a inclus date false în declaraţia de avere. Procurorul s-a plâns în instanţă că CNI i-ar fi lezat grav onoarea şi demnitatea şi a cerut de la actuala ANI un prejudiciu moral de 300 de mii de lei. Magistraţii au redus suma la 5 mii de lei.

  Anul trecut, în luna martie, membrii fostei CNI au depistat abateri în declaraţia de venituri şi proprietate pentru anul 2014 a lui Igor Demciucin. Procurorul a declarat că a cumpărat în anul 2013 un lot de pământ extravilan cu suprafaţa de peste 8 ari în oraşul Durleşti, municipiul Chişinău, cu suma de doar 1003 lei.

  În anul 2014, procurorul a devenit proprietarul a unui autoturism de model Toyota Camry, fabricat în anul 2007, achiziţionat cu 15 mii de lei. Pe piaţa secundară preţul unui astfel de autoturism ajunge până la şapte mii de euro.

  CNI a constatat însă că procurorul nu a declarat câteva conturi bancare, de aceea a sesizat Procuratura Generală, motivând că Igor Demciucin a indicat în declaraţia de avere date inexacte.

  Daune morale de 300 de mii de lei

  Procurorul însă a acţionat în judecată CNI, cerând anularea actului de constatare, argumentând că documentul ar fi ilegal şi neîntemeiat, deoarece, în urma controlului, membrii Comisiei nu au stabilit divergenţe.

  Pe lângă anularea actului, Igor Demciucin a cerut repararea prejudiciului moral, solicitând de la CNI suma de 300 de mii de lei, motivând că după adoptarea actului de constatare, cazul său a fost mediatizat şi i-ar fi fost denigrat imaginea sa de procuror. „Ca urmare a publicării articolelor date în sursele mass-media, ca rezultat al emiterii ilegale a Actului de constatare de către Comisia Naţională de Integritate, în cadrul reprezentării învinuirii de stat în instanţele de judecată, părţile în proces în şedinţele de judecată au invocat faptul că pun la dubii integritatea acuzatorului de stat Demciucin Igor, astfel i-au cauzat un prejudiciu moral enorm, fiind denigrată ireversibil imaginea reclamantului ca procuror - persoană cu funcţie de demnitate publică, fapt care consideră că se va răsfrânge şi asupra carierei sale pe viitor, iar prejudiciul cauzat este ireparabil”, este menţionat în decizia Curţii Supreme de Justiţie.

  În luna septembrie a anului trecut, Judecătoria Râşcani din municipiul Chişinău a admis parţial cererea procurorului, anulând actul CNI şi respingând suma invocată de procuror. Instanţa de fond a stabilit un prejudiciu moral de cinci mii de lei. Procurorul nu a fost mulţumit de suma stabilită şi a contestat decizia la Curtea de Apel Chişinău. În luna februarie curent, CA a respins apelul şi a menţinut hotărârea primei instanţe. Magistraţii de la CA Chişinău au decis că “mărimea prejudiciului moral solicitat de către Igor Demciucin în cuantum de 300 000 lei este excesivă şi exagerată, ţinând cont de miza procesului, de posibilităţile bugetului de stat, rezultate din starea de dezvoltare economico-socială a societăţii”.

  ANI a pierdut procesul cu procurorul Igor Demciucin

  Autoritatea Naţională de Integritate, reprezentată de jurista Svetlana Cotorobai, a depus  recurs la CSJ, prin care a cerut magistraţilor de la instanţa superioară să caseze ambele decizii, atât cea din instanţa de fond, cât şi cea de la apel.

  În luna mai curent, CSJ însă a respins recursul, declarându-l inadmisibil. Jurista de la ANI a declarat pentru Moldova Curată că prin această hotărâre, actul ANI împotriva procurorului a fost anulat, instituţia plătindu-i lui Igor Demciucin despăgubiri morale de 5 mii de lei.
  sursa: moldovacurata.md

 • Cine va fi următorul procuror general? CSP a încheiat recepționarea dosarelor

  Șase candidați vor lupta pentru fotoliul de procuror general al Republicii Moldova. Printre ei se regăsește, inclusiv, actualul șef interimar al Procuraturii generale, Ion Munteanu. Lista a fost făcută publică de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) vineri, 29 decembrie.

  Șase candidați vor lupta pentru fotoliul de procuror general al Republicii Moldova. Printre ei se regăsește, inclusiv, actualul șef interimar al Procuraturii generale, Ion Munteanu. Lista a fost făcută publică de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) vineri, 29 decembrie.

  Potrivit CSP, în termenul limită au fost înregistrate dosarele a șase candidați. Este vorba de:

  • Ilie Rotaru, avocat;
  • Igor Demciucin, procuror;
  • Serghei Perju, avocat;
  • Octavian Iachimovschi, procuror;
  • Ion Munteanu, procuror;
  • Andrei Coca, jurist.

  În luna octombrie curent, CSP a anunțat concurs pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general. Inițial, termenul limită pentru depunerea dosarelor a fost stabilită data de 22 noiembrie 2023. Ulterior, însă, CSP a decis prelungirea termenului de depunere a dosarelor până pe data de 29 decembrie2023. Următoarea ședință a CSP este programată pentru data de 3 ianuarie 2024.

  Precizăm că în ajun, deputații au votat, în prima lectură, un proiect de lege care, dacă va fi votat, va modifica modul de alegere a procurorului general. Mai exact, proiectul prevede că următorul fel al PG va fi ales în baza votului majorității membrilor Consiliului Superior al Procurorilor,dar nu în baza punctajului acordat de fiecare membru CSP, cum este în prezent. Detalii – AICI.

  Amintim că funcția de procuror general a rămas vacantă după ce Alexandr Stoianoglo a fost reținut, iar activitatea acestuia – evaluată de o comisie specială. Raportul comisiei a permis suspendarea lui Stoianoglo din funcție, iar ulterior – demiterea prin decret prezidențial. În această perioadă, funcția de procuror general a fost asigurată de Ion Munteanu.
  Sursa: newsmaker.md

 • CSP a desemnat doi adjuncți ai procurorului general interimar

  Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) i-a desemnat pe procurorii Aliona Nesterov și Igor Demciucin în funcția de adjuncți ai procurorului general interimar, Ion Munteanu. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței CSP din 16 ianuarie 2023.

  Hotărârea CSP va fi transmisă procurorului general interimar pentru demararea procedurilor de emitere a actelor administrative de numire a celor doi adjuncți, pe perioada exercitării mandatului de procurorul general interimar.

  Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) i-a desemnat pe procurorii Aliona Nesterov și Igor Demciucin în funcția de adjuncți ai procurorului general interimar, Ion Munteanu. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței CSP din 16 ianuarie 2023.

  Hotărârea CSP va fi transmisă procurorului general interimar pentru demararea procedurilor de emitere a actelor administrative de numire a celor doi adjuncți, pe perioada exercitării mandatului de procurorul general interimar.

  Aliona Nesterov şi-a început cariera în 2011, în Procuratura sectorului Ciocana a municipiului Chișinău. Potrivit magistrat.md, în 2016, Aliona Nesterov a fost numită în funcția de procuroră în Procuratura municipiului Chișinău. În septembrie 2022, Aliona Nesterov a fost numită adjunctă interimară a procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție (PA).

  Conform celei mai recente declarații de avere și interese personale, în 2021, Nesterov a obținut venituri salariale în valoare de 351 407 de lei din funcția de procuroră în cadrul PA.

  Familia Nesterov deține două apartamente. Unul de 63,600 de metri pătrați care ar valora 377 028 de lei, obținut printr-un contract de donație, altul de 49,8 de metri pătrați, obținut printr-un contract de vânzare-cumpărare, care ar valora 279 853 de lei. Aliona Nesterov deține un autoturism Toyota Auris Plus care ar valora 138 de mii de lei.

  În toamna anului 2022, Igor Demciucin a fost numit în funcția de adjunct interimar al procurorului-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), potrivit magistrat.md. Igor Demciucin a fost numit, în luna august 2016, în funcția de procuror în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

  Potrivit declarației de avere și interese personale pentru 2021, Demciucin a avut în 2021 un salariu total de circa 344 de mii de lei. Procurorul deține un apartament de aproximativ 36 de metri pătrați, dar din anul 2021 are dreptul de folosință a unei case de locuit de peste 70 de metri pătrați care este proprietatea altei persoane.
  Sursa: zdg.md

 • Временных руководителей прокуратур назначили за закрытыми дверями. Кто они?

  Высший совет прокуроров за закрытыми дверями назначил исполняющих обязанности руководителей шести прокуратур. Ранее Совет отклонил кандидатуры, предложенные и.о. генпрокурора Думитру Робу.

  Кого назначили

  На заседании ВСП 22 сентября члены Совета рассказали, что должны назначить исполняющих обязанности на руководящие должности в шесть прокуратур. Они пояснили, что на прошлом заседании отклонили все кандидатуры, которые предложил и.о. генпрокурора Думитру Робу. Кандидатов обсуждали без прессы. Члены Совета объяснили это тем, что хотят избежать спекуляций.

  Таким образом, временным главой окружной прокуратуры Кишинева назначили Кэтэлина Скутельника. (Отметим, в окружной прокуратуре Кишинева работают прокуроры, которые представляют обвинение в Апелляционной палате (АП) Кишинева. Она действует отдельно от муниципальной прокуратуры Кишинева, которую возглавляет Олег Афанасий). Скутельник работает прокурором с 2010 года. Сначала он работал в прокуратуре Бендер, а затем его перевели в прокуратуру, которая работает при АП Кишинева.

  Исполняющим обязанности заместителя главы Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью (PCCOCS) назначили Игоря Демчучина. Он начал работать в прокуратуре Буюкан в 2010 году, а с 2016 года работает в PCOCCS. В 2013 году Национальная комиссия неподкупности пожаловалась на Демчучина в прокуратуру. По версии комиссии, в декларации о доходах он указал неверную информацию. Прокурор оспорил решение комиссии в суде и потребовал 300 тыс. леев моральной компенсации. Суды отменили решение комиссии, но снизили компенсацию до 5 тыс. леев. Окончательное решение по этому делу приняла Высшая судебная палата в 2017 году.

  Исполняющим обязанности главы прокуратуры Яловен назначили Иона Нигурицэ. Он начал работать прокурором Антикоррупционной прокуратуры в 2011 году, а с 2016 года работает в PCCOCS.

  Временным заместителем главы прокуратуры Яловен назначили Олесю Вырлан. Она начала работать в прокуратуре Резины в 2005 году. В 2019 году ее перевели на работу в прокуратуру Яловен.

  Временным главой окружной прокуратуры Кагула назначили Дмитрия Календаря. (Окружная прокуратура Кагула, отметим, занимается делами, которые рассматривает АП Кагула). Дмитрий Календарь работает прокурором при АП Кагула с 2010 года.

  Высший совет прокуроров за закрытыми дверями назначил исполняющих обязанности руководителей шести прокуратур. Ранее Совет отклонил кандидатуры, предложенные и.о. генпрокурора Думитру Робу.

  Кого назначили

  На заседании ВСП 22 сентября члены Совета рассказали, что должны назначить исполняющих обязанности на руководящие должности в шесть прокуратур. Они пояснили, что на прошлом заседании отклонили все кандидатуры, которые предложил и.о. генпрокурора Думитру Робу. Кандидатов обсуждали без прессы. Члены Совета объяснили это тем, что хотят избежать спекуляций.

  Таким образом, временным главой окружной прокуратуры Кишинева назначили Кэтэлина Скутельника. (Отметим, в окружной прокуратуре Кишинева работают прокуроры, которые представляют обвинение в Апелляционной палате (АП) Кишинева. Она действует отдельно от муниципальной прокуратуры Кишинева, которую возглавляет Олег Афанасий). Скутельник работает прокурором с 2010 года. Сначала он работал в прокуратуре Бендер, а затем его перевели в прокуратуру, которая работает при АП Кишинева.

  Исполняющим обязанности заместителя главы Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью (PCCOCS) назначили Игоря Демчучина. Он начал работать в прокуратуре Буюкан в 2010 году, а с 2016 года работает в PCOCCS. В 2013 году Национальная комиссия неподкупности пожаловалась на Демчучина в прокуратуру. По версии комиссии, в декларации о доходах он указал неверную информацию. Прокурор оспорил решение комиссии в суде и потребовал 300 тыс. леев моральной компенсации. Суды отменили решение комиссии, но снизили компенсацию до 5 тыс. леев. Окончательное решение по этому делу приняла Высшая судебная палата в 2017 году.

  Исполняющим обязанности главы прокуратуры Яловен назначили Иона Нигурицэ. Он начал работать прокурором Антикоррупционной прокуратуры в 2011 году, а с 2016 года работает в PCCOCS.

  Временным заместителем главы прокуратуры Яловен назначили Олесю Вырлан. Она начала работать в прокуратуре Резины в 2005 году. В 2019 году ее перевели на работу в прокуратуру Яловен.

  Временным главой окружной прокуратуры Кагула назначили Дмитрия Календаря. (Окружная прокуратура Кагула, отметим, занимается делами, которые рассматривает АП Кагула). Дмитрий Календарь работает прокурором при АП Кагула с 2010 года.

  Сначала его назначили в эту прокуратуру временно, а в 2012 году окончательно перевели туда работать. В 2016 году он стал и.о. главы этой прокуратуры, а в 2017 году выиграл конкурс на пост ее руководителя.

  Прокуратуру Тараклии временно возглавит Наталья Ливадарь. Она работает в прокуратуре Новых Анен с 2008 года.

  Чьи кандидатуры отклонили

  На заседании 9 сентября ВСП отклонил кандидатуры, которые на эти должности предложил и.о. генпрокурора Думитру Робу. На должность и.о. главы прокуратуры Яловен Робу предложил Думитру Барбароша. На должность исполняющего обязанности замглавы PCCOCS он предложил Алексея Буценко, а на должность и.о. главы прокуратуры Тараклии — Василия Стойнова.

  У членов ВСП возникли вопросы к Стойнову в связи с тем, что в 2019 году выяснилось, что у него пять квартир, стоимостью около 14 тыс. долларов. Прокурор ответил, что взял квартиры в ипотеку. Также он пояснил, что речь идет о комнатах в бывшем перестроенном общежитии.

  Алексея Буценко спросили, как вышло, что в 2016 году он купил автомобиль по одной цене, а через пять лет продал его намного дороже. «Как так вышло? Вы сначала указали заниженную стоимость?» — спросил член ВСП Андрей Чеботарь. Буценко ответил, что включил в стоимость деньги, которые потратил на ремонт автомобиля. Отметим, согласно декларации о доходах, в 2021 году Буценко продал автомобиль Wolkswagen passat за 100 тыс. леев.

  На должность и.о. главы окружной прокуратуры Кагула Робу предложил Марьяну Карагерги. К ней возникли вопросы в связи с тем, что они с мужем подали три декларации о доходах, в которых менялись данные о имуществе, которым они владеют. Прокурор пояснила, что между ее декларацией и декларацией мужа не было значительных расхождений, а в своей декларации она допустила ошибку, которую затем исправила.

  На должность исполняющего обязанности замглавы прокуратуры Сорок Робу предложил Александра Галбена. К нему возникли вопросы в связи с тем, что за последние 5 лет он получил в дар около 400 тыс. леев. Прокурор ответил, что деньги ему подарили родители.

  По предложению Робу временным главой окружной прокуратуры Кишинева могли назначить Виталия Гаврилицу. К нему возникли вопросы в связи с тем, что он взял в кредит 100 тыс. леев, а затем кому-то их передал. Прокурор ответил, что отдал деньги матери.

  После совещания в закрытом режиме ВСП отклонил всех кандидатов. Член ВСП Константин Шушу обратился к кандидатам: «Коллеги, это не должно повлиять на вашу мотивацию участвовать в конкурсах. Были голоса и за вас».

  14 сентября члены ВСП Эдуард Варзарь и Константин Шушу опубликовали пресс-сообщение, в котором заявили, что не согласны с тем, как прошло заседание 9 сентября. «Публике передают ошибочное представление о том, что у прокуроров есть проблемы с имиджем или неподкупностью, хотя это не доказано», — отметили Варзарь и Шушу. Они добавили, что открыты для критики, но предпочитают, чтобы коллеги из Совета «концентрировались на профессиональной деятельности прокуроров» и воздерживались от «спекуляций и недоказанной информации».

   

 • PCCOCS are un nou șef adjunct interimar. Decizia adoptată de CSP

  Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale are un nou procuror-șef adjunct interimar. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de azi a Consiliului Superior al Procuraturii.

  Astfel, în funcția de procuror-șef adjunct interimar al PCCOCS a fost desemnat Igor Demciucin. Acesta activează în cadrul organelor Procuraturii din anul 2010, iar din 2016 activează în cadrul PCCOCS.

  Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale are un nou procuror-șef adjunct interimar. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de azi a Consiliului Superior al Procuraturii.

  Astfel, în funcția de procuror-șef adjunct interimar al PCCOCS a fost desemnat Igor Demciucin. Acesta activează în cadrul organelor Procuraturii din anul 2010, iar din 2016 activează în cadrul PCCOCS.

  La fel, CSP a numit noi șefi la Procuratura Ialoveni, Procuraturii Cahul, Procuraturii Taraclia, dar și Procuraturii Chișinău. Mai exact, în funcția de procuror-șef interimar al Procuraturii capitalei a fost numit Cătălin Scutelnic. Anterior, acesta a activat în calitate de procuror al Procuraturii de nivelul Curții de Apel Bender și procuror în cadrul Procuraturii de nivelul Curții de Apel Chișinău. Din 2016, activează în cadrul Procuraturii Chișinău.
  Sursa: deschide.md

 • Прокуроры обжаловали решение Кишиневского суда, которым временно отстраненный заместитель директора НПА был оправдан по делу, в котором он обвинялся в «незаконном хранении боеприпасов» и «небрежном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов»

  Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) обжаловали в Апелляционном суде Кишинева решение Буюканского офиса Кишиневского суда, которым временно отстранен заместитель директора Национальной пенитенциарной администрации (НПА) Сергей Демченко был оправдан по делу, в котором его обвиняют в «незаконном хранении боеприпасов» и «небрежном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов».

  Информацию для Ziarul de Gradă подтвердил Эмиль Гайтур, представитель ПБОПОД.

  «По делу о незаконном хранении боеприпасов и небрежном хранении огнестрельного оружия, по которому он был оправдан судьями, прокуроры ПБОПОД обжаловали решение в Апелляционном суде Кишинева», – сказал Гайтур для ZdG.

  Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) обжаловали в Апелляционном суде Кишинева решение Буюканского офиса Кишиневского суда, которым временно отстранен заместитель директора Национальной пенитенциарной администрации (НПА) Сергей Демченко был оправдан по делу, в котором его обвиняют в «незаконном хранении боеприпасов» и «небрежном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов».

  Информацию для Ziarul de Gradă подтвердил Эмиль Гайтур, представитель ПБОПОД.

  «По делу о незаконном хранении боеприпасов и небрежном хранении огнестрельного оружия, по которому он был оправдан судьями, прокуроры ПБОПОД обжаловали решение в Апелляционном суде Кишинева», – сказал Гайтур для ZdG.

  15 февраля Сергей Демченко был заключен под стражу на 72 часа по обвинению в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группировки, специализирующейся на хищении денег с банковских карт. Впоследствии судьи выдали ордер на арест на 30 дней на имя заместителя главы НПА.

  23 апреля 2021 представители Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам заявили, что завершили уголовное дело по другому делу, в котором заместитель начальника НПА обвиняется в «незаконном хранении боеприпасов» и «небрежном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов», и отправили дело в суд.

  11 июня судьи продлили еще на 30 суток меру пресечения в виде домашнего ареста для заместителя главы Национальной пенитенциарной администрации (НПА) Сергея Демченко.

  24 сентября Сергей Демченко был оправдан по делу, в котором его обвиняли в «незаконном хранении боеприпасов» и «небрежном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов». Определение по этому поводу было вынесено Буюканским офисом Кишиневского суда.

  ZdG ранее писала серию статей по проблемам с законом и неподкупностью Сергея Демченко.

  В июне 2020 года ZdG писала, что Сергей Демченко, долгожитель среди ныне действующих руководителей Национальной пенитенциарной администрации, уже несколько лет живет в доме в избранном районе Кишинева, которого нет в его декларациях об имуществе. Однако заместитель директора НПА с 2014 года декларирует «пожертвования от родственников» в сумме 60 тысяч евро.

  Сергея Демченко признали виновным в допущении конфликта интересов, но оправдали, поскольку вмешался срок давности. По другому делу, в котором фигурирует его имя, будучи обвинен в жестоком обращении, Демченко также не был привлечен к ответственности национальными судами, хотя по этому делу Молдова была осуждена в ЕСПЧ, ее обязали выплатить ущерб почти в 30 тысяч евро.

  Демченко также фигурирует в уголовном деле, инициированного в ноябре 2019. Он подозревается в запугивании и психологическом давлении на подчиненного.

  В августе 2020 ZdG писала, что Демченко является совладельцем еще одного дома, тоже расположенного в Кишиневе. Эта недвижимость также не отражена в декларациях об имуществе и личных интересах.

  В то же время, хотя судебные инстанции признали его виновным в допуске конфликта интересов, НОН прекратил инициированную им проверку в отношении него.

  Тем временем в распоряжение ZdG попали аудиозаписи, из которых следует, что Демченко неоднократно звонил одному из своих подчиненных, чтобы приказать ему нанять своего племянника на должность в пенитенциарное учреждение. На этот раз Демченко также отказался отвечать на вопросы ZdG.

 • AVERI // „Dreptate” în casta procurorilor

  INTEGRITATE? Un procuror a fost dat pe mâna CNA, fiind bănuit de îmbogățire ilicită, iar altul risca dosar penal pentru fals în declarația de avere, dar a scăpat basma curată

  Doi procurori din cadrul Procuraturii sectorului Buiucani al capitalei, Igor Demciucin și Ion Roșca, urmau să fie penalizați de Procuratura Generală (PG) pentru că și-au completat eronat declarațiile de avere depuse pentru anul 2014, dar anchetele inițiate de oamenii legii trenează.

  Deși Comisia Națională de Integritate (CNI) a constatat nereguli în acte încă în lunile martie și aprilie și a expediat sesizările la PG, nu există deocamdată o decizie în cazul Roșca, iar celălalt procuror ar putea scăpa nepedepsit, deoarece a fost dispusă neînceperea urmăririi penale pentru fals în declarații.

  Comisia Națională de Integritate a inițiat controale în privința celor doi procurori la sesizarea companiei „Ritlabs” SRL, care activează în domeniul tehnologiilor informaționale, fiind cunoscută la nivel internațional și care s-a plâns anterior autorităților că a fost supusă presiunilor din partea acestor procurori.

  INTEGRITATE? Un procuror a fost dat pe mâna CNA, fiind bănuit de îmbogățire ilicită, iar altul risca dosar penal pentru fals în declarația de avere, dar a scăpat basma curată

  Doi procurori din cadrul Procuraturii sectorului Buiucani al capitalei, Igor Demciucin și Ion Roșca, urmau să fie penalizați de Procuratura Generală (PG) pentru că și-au completat eronat declarațiile de avere depuse pentru anul 2014, dar anchetele inițiate de oamenii legii trenează.

  Deși Comisia Națională de Integritate (CNI) a constatat nereguli în acte încă în lunile martie și aprilie și a expediat sesizările la PG, nu există deocamdată o decizie în cazul Roșca, iar celălalt procuror ar putea scăpa nepedepsit, deoarece a fost dispusă neînceperea urmăririi penale pentru fals în declarații.

  Comisia Națională de Integritate a inițiat controale în privința celor doi procurori la sesizarea companiei „Ritlabs” SRL, care activează în domeniul tehnologiilor informaționale, fiind cunoscută la nivel internațional și care s-a plâns anterior autorităților că a fost supusă presiunilor din partea acestor procurori.

  Diferență vădită între venituri și proprietăți

  Procurorul Ion Roșca a indicat în declarația de avere depusă pentru anul 2014 doar veniturile din salariu în sumă totală de 81 de mii de lei, adică câte 6 700 de lei pe lună, dar a reușit să-și cumpere în același an o casă de 118 metri pătrați, evaluată la peste un milion de lei.

  CNI a constatat că există o diferență vădită între veniturile procurorului și bunul imobil pe care și l-a procurat. Potrivit legislației, o „diferență vădită” se atestă atunci când costul unor bunuri depășește cel puțin de șase ori salariul mediu lunar obținut de funcționar. În actul de constatare emis de CNI pe 28 aprilie se spune că proprietatea dobândită de Ion Roșca este de 191 de ori mai scumpă decât suma venitului realizat de procuror pe parcursul anului 2014.

  Ion Roșca a mai trecut în declarație două apartamente de 83 și, respectiv, 148 de metri pătrați, contractele de investiții fiind semnate în 2010 și 2011, două terenuri, dar a uitat să indice cinci conturi bancare. Pe unul chiar s-au făcut rulaje în sumă de 280 de mii de lei.

  Casă de lux cumpărată din economii

  În explicațiile pe care le-a dat CNI-ului, Ion Roșca a invocat că și-a cumpărat casa de lux din economiile pe care și le-a făcut înainte de a ocupa funcția de procuror. Acesta a obținut anterior dividende de la SRL ,,Era Prim” în care deținea o cotă-parte. Compania gestionează o curățătorie chimică în centrul capitalei. Roșca i-a asigurat pe membrii CNI că a donat partea lui din firmă, deoarece activitatea de antreprenor este incompatibilă cu cea de procuror. În prezent, în actele de la Camera Înregistrării de Stat, printre proprietarii firmei se regăsește un oarecare Eugen Roșca, care ar putea fi în relații de rudenie cu procurorul.

  Totuși, membrii CNI nu s-au lăsat convinși și au cerut Centrului Național Anticorupție să examineze materialele prin prisma articolului din Codul Penal – „îmbogățirea ilicită”, care se pedepseşte cu amendă în mărime de la 120 la 160 de mii de lei sau cu închisoare de la trei la șapte ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 10 la 15 ani.

  Anchetă la CNA

  Ofițerul de presă al CNA, Angela Starinschi, ne-a confirmat că Direcția urmărire penală a inițiat o anchetă în cazul procurorului Ion Roșca, dar nu există încă o decizie de începere sau de refuz al urmăririi penale. „Persoana a fost audiată. La solicitarea anchetatorilor, aceasta a prezentat mai multe acte confirmative privind veniturile sale, care sunt analizate”, a precizat Starinschi.

  Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, susține că toate materialele în cazul Roșca au fost transmise CNA-ului. PG nu-l cercetează pe procuror prin prisma altui articol din Codul Penal – „falsul în declarații”, așa cum ceruse CNI. Această ilegalitate se pedepsește cu amendă în mărime de până la 12 mii de lei sau cu închisoare de până la un an, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de până la cinci ani.

  CNI a mai cerut și Inspectoratului Fiscal să stabilească dacă Ion Roșca și-a îndeplinit corect obligațiile fiscale în anul 2014. Între timp, Ion Roșca a depus cerere de demisie din organele Procuraturii.

  Mașină și garaj la preț de 52 de mii de lei

  Celălalt procuror verificat de CNI, Igor Demciucin, indică în declarația de avere că și-a cumpărat în 2014 un garaj și o mașină, dar la prețuri de nimic. Bunul imobil l-ar fi costat pe procuror doar 37 de mii de lei, iar mașina – 15 mii de lei. Este vorba de un autoturism de model „Toyota Camry”, produs în 2007. Pe piață, o astfel de mașină se vinde cu circa șapte mii de euro.

  Chiar dacă par modeste, achizițiile de 52 de mii de lei indicate în acte reprezintă mai mult de jumătate din salariul procurorului pentru un an întreg de muncă. În 2014, Igor Demciucin a avut venituri de 82 de mii de lei.

  În cadrul controlului, CNI nu a pus la îndoială veridicitatea prețului indicat de Demciucin pentru achizițiile pe care le-a făcut și a stabilit lipsa diferenței vădite între veniturile realizate pe parcursul anului 2014 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă de procuror.

  A uitat să declare trei conturi bancare

  Pe de altă parte, solicitările făcute de CNI către băncile comerciale din R. Moldova au scos la iveală faptul că Igor Demciucin nu a indicat în declarație trei conturi de card. Procurorul afirmă că a uitat de unele conturi, deoarece nu le-a utilizat de mult timp, iar despre existența unui card nici nu știa.

  „Contul a fost unul salarial, deschis la angajare de către PG. Ulterior, instituția a încheiat contract cu altă bancă, fiind astfel deschis alt cont de card salarial, iar primul urma a fi închis automat ca rezultat al rezilierii contractului cu PG”, a explicat Demciucin.

  În urma tuturor verificărilor, pe 24 martie, CNI a constatat că Igor Demciucin nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate toate bunurile deținute, încălcând astfel legea. Autoritatea a expediat o sesizare Procuraturii Generale în care a cerut inițierea unui dosar penal pe numele procurorului pentru „fals în declarații”.

  Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, ne-a spus că materialele primite de la CNI au fost analizate și s-a dispus „neînceperea urmăririi penale” pe numele lui Igor Demciucin.

  Litigii în judecată

  Atât Ion Roșca, cât și Igor Demciucin nu au fost de acord cu actele de constatare emise de Comisia Națională de Integritate și s-au adresat în instanța de judecată, cerând anularea acestora.

  Șeful Serviciului informare și relații cu publicul din cadrul CNI, Eugen Vițu, a precizat că instituția a primit deja citație de la judecătorie în cazul Demciucin și așteaptă să fie informați și despre programul ședințelor de judecată în litigiul inițiat de Ion Roșca.
  sursa: ziarulnational.md

 • „Neîncredere absolută”: Igor Demciucin, candidat la funcția de procuror general, a fost destituit din funcția de adjunct al lui Ion Munteanu, la cererea șefului interimar al PG

  Procurorul general interimar Ion Munteanu a solicitat luni, 4 martie, acordul Consiliului Superior al Procurilor (CSP) privind încetarea mandatului adjunctului său Igor Demciucin. Motivul ar fi „pierderea încrederii” față de aceasta și „acțiuni care pun la îndoială respectarea principiilor de etică a acestuia”.

  Șeful interimar al Procuraturii Generale (PG) a anunțat că va sesiza Inspecția procurorilor în privința adjunctului său, declarând „neîncredere absolută” față de Igor Demciucin.

  Procurorul general interimar Ion Munteanu a solicitat luni, 4 martie, acordul Consiliului Superior al Procurilor (CSP) privind încetarea mandatului adjunctului său Igor Demciucin. Motivul ar fi „pierderea încrederii” față de aceasta și „acțiuni care pun la îndoială respectarea principiilor de etică a acestuia”.

  Șeful interimar al Procuraturii Generale (PG) a anunțat că va sesiza Inspecția procurorilor în privința adjunctului său, declarând „neîncredere absolută” față de Igor Demciucin.

  „(…) În timp s-a ocupat de acumularea informațiilor și de supravegherea activității mele, evenimente despre care am aflat uluit, la ședința CSP din data 22 februarie. Când a fost desfășurată proba interviului candidaților la funcția de procuror general, procurorul candidat Igor Demciucin a formulat o cerere de recuzare referitor la membrii CSP Dumitru Obadă și Aliona Nesterov. Consider că argumentele formulate în susținerea acestor adresări nu puteau depăși limitele principiilor standardelor de etică pentru procuror stabilite de codul de etică al procurorilor (…)”, a declarat Ion Munteanu.

  În legătură cu cererea de recuzare a Alionei Nesterov, înaintată de Demciucin, Munteanu a făcut referire la motivul invocat în cerere privind informațiile difuzate în mediul online care ar sugera că „relația dintre cei doi (Nesterov și Munteanu n.r.) ar putea fi mai mult decât o simplă colaborare profesională”.

  „Fără a comenta această vomă informaţională, doresc să punctez că atât timp cât anumite conversații sunt purtate pe canale anonime, care nu pot fi identificate, această situație care provoacă discuții în cadrul unui cerc restrâns de persoane, numărul abonaților acestui canal, însă atunci când un oficial operează cu această manipulare, în cadrul unui concurs public, transmis în direct (…), situația devine ca o deflagrație capabilă să afecteze sever persoanele vizate, membrii familiilor acestora, precum și imaginea instituției și percepția publică asupra sistemului Procuraturii”, a afirmat Munteanu.

  Alt argument invocat de procurorul general interimar pentru eliberarea din funcție a lui Demciucin ține de declarațiile acestuia pentru recuzarea lui Obadă în timpul concursului pentru funcția de procuror general. Demciucin a spus atunci că președintele CSP ar fi avut întâlniri regulate cu Munteanu, la care adjunctul procurorului general interimar nu era prezent.

  „Situația privind colectarea informațiilor și supravegherea activității mele ca procuror general interimar, în lipsa a careva împuterniciri sau atribuții funcționale realizate de Demciucin mă face să deduc că continuarea activității în formatul actual de manager nu este doar una contraproductivă, dar și periculoasă, având în vedere că rămâne nestabilit care categorii de informații a mai acumulat această persoană și în interesele cui acționează”, a punctat Munteanu.

  În urma interviului din cadrul concursului pentru funcția de procuror general, care a fost anulat de CSP, Demciucin s-a clasat pe locul doi, acumulând un punctaj de 8.19 din 10.

  CSP a revocat miercuri, 28 februarie, hotărârea privind rezultatele probei interviului pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general, anulând astfel concursul. 

  S-a depistat o discrepanță majoră, care nu a avut acoperire din perspectiva argumentării de ce a fost depunctat unul dintre candidați”, a spus președintele CSP, Dumitru Obadă.

  Astfel, CSP a decis inițierea ulterioară a unui nou concurs pentru funcția de procuror general, după ce vor fi gândite mecanismele, inclusiv „reglementările care guvernează acest exercițiu extrem de important”.
  Sursa: zdg.md

LASĂ UN COMENTARIU